Maksimalus padangų slėgis

Maksimalus padangų slėgis – tai didžiausias oro slėgis, kuris leidžiamas „šaltai“ padangai. Toks slėgis gali būti naudojamas tik tais atvejais, kurie nurodyti automobilio gamintojo vartotojo instrukcijoje. Siekdami tiksliausio rezultato, padangos slėgį prieš maksimaliai užpildydami ją oru, padangos slėgį tikrinkite tik „šąltai“ padangai, kuomet kurį laiką nebuvo važiuota su automobiliu.

Taip pat padanga neturėtų būti palikta prieš tiesioginius saulės spindulius. Jei padangą tikrinsite, kuomet oras joje įšilęs, duomenys bus bent 4.5 psi didesni nei iš tikrųjų. Nerekomenduojama karštą orą išleisti, nes vėliau temperatūrai nukritus, padangos slėgis neatitiks rekomenduojamų normų. Maksimalaus padangos slėgio indeksą, nurodytą trumpiniu psi ir rekomenduojamą būtent tai padangai, galite rasti ant šoninės padangos dalies.