Suderinimas: geometrijos tikrinimas (ratų suvedimas) ir balansavimas

Tai vienos pagrindinių procedūrų, reikalingų ne tik ilgalaikiam padangų kokybės, bet ir visos automobilio važiuoklės tinkamo tarnavimo užtikrinimui bei gali turėti įtakos saugiam vairavimui.

Geometrija – atliekama tuomet, kai pajuntate, jog automobilį “neša” į vieną pusę, kai padangos dėvisi netolygiai, kai vairas nesugrįžta į neutralią poziciją arba jei girdite įtartinus garsus, tokius kaip bildėjimas. Keičiant ratus atlikti ratų geometriją nėra būtina, tačiau patartina ją atlikti keičiant ratus į kitokio nei prieš tai naudojote dydžio ratus. Atliekant ratų geometriją koreguojamas ratų horizontalus ir vertikalus išvirtimas.

Balansavimas – viso rato perimetro vienodo svorio užtikrinimas, pritaisant specialius svarelius vietose, kuriose yra svorio nuokrypis. Ši procedūra atliekama kaskart keičiant ratus ar padangas arba pastebėjus netolygų padangų nusidėvėjimą bei nemalonius garsus važiuojant.